Aro4u Community

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “บ้านปลามังกร” หลังเล็กแต่อบอุ่น

by Nanconnection

Aro4u Articles

Dragon Talk Fun
Category

บทความตอนยาวเกี่ยวกับปลามังกรที่ผมได้พบเห็นมา

ข้อแนะนำเรื่อง “การ Trade ปลา” ตอนที่ 1

Dragon Talk Fun : มังกรหรรษา,
17/07/2009

สำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีโครงการเปลี่ยนปลาใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องการเลี้ยงในระดับสายพันธุ์ที่สูงขึ้น (Upgrade) ต้องการลดระดับสายพันธุ์ที่เลี้ยงลงมา (Downgrade) ต้องการเริ่มต้นใหม่กับสายพันธุ์เดิม (Rerun) หรือถูกสนนด้วยข้อเสนอพิเศษที่น่าสนใจ (Special Offers) แต่ติดปัญหาที่งบประมาณส่วนต่าง พื้นที่ๆ จำกัด และเวลาในการดูแล จึงทำให้ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ภายในบ้านได้อีก อย่างไรก็ตาม ทางออกของปัญหาเหล่านี้ก็มีอยู่หลายทาง เช่นการขาย (ตัดจบ) หรือการฝากเลี้ยง (แก้ปัญหาชั่วคราว) และอีกหนึ่งวิธีก็คือ การ Trade/ Turn หรือ “การแลกเปลี่ยนปลา” 

สำหรับการ Trade หรือ การ Turn ปลานั้น มีทั้งแบบ เพิ่มส่วนต่าง ไม่เพิ่มส่วนต่าง และ ได้รับส่วนต่าง ดังนี้

1. หากผู้ Trade (เจ้าของปลา) ต้องการเลี้ยงในระดับสายพันธ์ที่สูงขึ้น (Upgrade) เช่น เปลี่ยนจากการเลี้ยง Hiback Golden ไปเป็น Malaysia Golden ผู้ Trade ต้องเพิ่มส่วนต่างให้กับผู้รับ Trade (ร้านค้า หรือ คู่ค้า)

2. หากผู้ Trade ต้องการเลี้ยงในระดับสายพันธุ์ที่ต่ำลง => Downgrade (ซึ่งแม้จะมีไม่มาก แต่ก็มีครับ เช่น เรามีปลาแดงอยู่ตัวหนึ่ง มีตำหนินิดหน่อย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลี้ยงแล้วไม่สบายใจ พอดีไปเห็น Hiback ใหญ่ๆ สวยๆ แล้วเกิดอยากได้ ก็เสนอ Trade ปลาของเราที่มีระดับที่สูงกว่าได้) ในกรณีนี้ผู้ Trade จะได้รับเงินส่วนต่างจากผู้รับ Trade 

3. หากผู้ Trade ต้องการเลี้ยงในระดับสายพันธุ์เดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่ (Rerun) คือ ในกรณีที่เจ้าของปลาเลี้ยงปลาตัวแรกแล้วไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ตั้งใจจะเลี้ยง RTG ให้ได้สวยๆ ตัวหนึ่ง แต่เลี้ยงไปแล้วไม่สวย ไม่ได้สีสัน ไม่ได้หุ่นทรง หรือคุณสมบัติดังใจ หรือ เลี้ยงไปแล้วกลับมีตำหนิ ตาตก ปากยื่น ทำให้ต้องการเปลี่ยนปลา แต่ใจยังรักยังเหนียวแน่นกับสายพันธุ์นี้อยู่ก็ทำให้ยังอยากเลี้ยงตัวใหม่ที่เป็นสายพันธุ์เดิม ก็สามารถนำปลาของเราไปขอ Trade ได้ แต่ในกรณีนี้ แม้ปลาของผู้ Trade จะได้เปรียบเรื่องขนาด หรืออายุ แต่การเลือกเปลี่ยนปลาตัวใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่า และเป็นสายพันธุ์เดียวกัน ก็มีโอกาสทั้งที่ผู้ Trade จะต้องเพิ่มส่วนต่าง หรือ อาจจะแลกเปลี่ยนได้โดยไม่เพิ่มส่วนต่าง และไม่ได้รับส่วนต่าง (แลกเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

4. หากผู้ Trade ได้ครอบครองปลาสวย มีปลาที่เป็นที่ต้องการในตลาด เช่น มีปลาแดงขนาดซัก 1 ฟุต สีสวย ฟอร์มดี สภาพดี สมบูรณ์ ไม่มีตำหนิใดๆ เจ้าของปลาท่านนั้นอาจถูกจีบโดยร้านค้าด้วยการสนนข้อเสนอพิเศษ (Special Offers)เช่น นำทองมาเลย์หัวทอง Golden Head หรือ Blue Base Cross Back หน้าตาสวยๆ มาขอแลกกับปลาแดงตัวดังกล่าวนี้ แต่จะมีส่วนต่าง และผู้ใดเป็นผู้จ่ายส่วนต่างนั้นก็ตามแต่จะตกลงกัน 

*** ฝ่ายใดจะได้รับส่วนต่าง หรือ ต้องจ่ายส่วนต่าง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของปลา ขนาดของปลา ความสมบูรณ์ของตัวปลา และราคาตลาด ณ เวลานั้น 

มีต่อภาค 2 นะครับ (รอบหน้าจะเป็นเรื่อง "เงื่อนไข" นะครับ และอยากให้เพื่อนสมาชิกติดตามชมด้วย) smile.gif
ย้อนกลับ

แชร์บทความ