ยินดีต้อนรับ ( ล็อกอิน | สมัครสมาชิก )

ShOwA Arowana Dream Fish ร้านตะพัด ArowanaMania Arowana King
Lucky Arowana Air Stone Shop Emperor Arowana Arowana Farm Jade Arowana
Robin Arowana Farm Home Dragon Top Arowana Agency Long Jiang Arowana Dragon King
Aqua Products ฮัลโหลบัค โยตู้ปลา White Crane Aquarium Ceramic Bar
49 หน้า V « < 47 48 49  
Reply to this topicStart new topic
> ติดตั้งทั้งระบบ "ลมแรง" และระบบ "ลมสำรองไฟฟ้า"
โพสต์ Oct 1 2017, 02:15 PM
โพสต์ #961

กลุ่ม:
โพสต์: 0
เข้าร่วม: --
สมาชิกลำดับที่: 0Сегодня расскажу о программе для конвертирование аудио файлов в Linux Ubuntu. Речь пойдёт не о каком-то большом и навороченном приложении, а о маленькой и простенькой утилитке. Называется эта программа Sound Converter. Sound Converter может конвертировать WAV, FLAC, MP3, и Ogg файлы.
Однако почти совершенный механизм считывания - не все, что предлагает EAC. Программа поддерживает массу внешних компрессоров и кодеров, а это значит, что можно использовать EAC для извлечения и кодирования аудио-CD в MP3 или другие сжатые аудиоформаты. Поскольку можно указать практически любой из распространенных компрессоров, вы можете использовать свой любимый кодер - в отличие от программ вроде AudioCatalyst'а, привязанных лишь к одному.
Звуковой Нормализатор также позволяет редактировать ID3, FLAC, Ogg тэги, конвертировать FLAC в Mp3, FLAC в Wav, Wav в Mp3, Mp3 в Wav, Mp3 в Mp3, Wav в MP4, Wav в AAC, MP4 в Wav, MP4/AAC в MP4/AAC, Wav в APE, AAC в Wav, APE в Wav, APE в Ogg, Wav в Ogg, Ogg в Mp3, Ogg в Wav файлы с сохранением ID3, FLAC, Ogg тэгов, используя кодировщики Lame 3 онлайн wav в flac конвертер.99.2, FLAC 1.3.0, Monkey's Audio Encoder four.11, Ogg Vorbis 1.three.2 (aoTuV 6.03), FAAC Encoder 1.28 и прослушивать Mp3, Mp4, FLAC, Ogg, APE, AAC и Wav файлы, используя встроенный проигрыватель.
При снижении скорости кодирования до 256 Кбит/с и ниже подключаются алгоритмы удаления «ненужных» звуков (в соответствии с так называемой психоакустической моделью), которые обычный человек якобы не слышит. Вообще не только МР3-кодек, но и большинство других кодеков выбрасывают звуки, которые не воспринимает человеческое ухо. Но, как известно, люди неодинаковы, и те, кто в состоянии различить именно эти частоты, частенько сетуют на потерю качества звучания, тогда как среднестатистическое большинство этого не замечает.
Назло огромному размеру данных несжатого WAV, этот формат иногда используется для радиовещания, особенно для адаптированных безкассетных систем. Радио BBC (BBC Radio) в Соединенном Королевстве использует 44.1 кГц, 16 бит, стерео аудио данные как стандарт в их системе VCS. Система ABC D-Cart”, которая разработана Австралийским радиовещателем, использует forty eight кГц, 16 бит, стерео аудио данные, что идентично цифровым аудио кассетам (DAT).
FLAC (англ. Free Lossless Audio Codec — свободный аудиокодек без потерь) — популярный свободный кодек для сжатия аудио. В отличие от обычных кодеков (MP3, WMA, Ogg Vorbis) FLAC не удаляет никакой информации из аудиопотока и подходит как для прослушивания музыки на высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре, так и для архивирования аудиоколлекции. К сожалению, формат FLAC не поддерживает iTunes и требует дополнительной конвертации в другие форматы.
User is offlinePM
Go to the top of the page
+Quote Post
โพสต์ Oct 1 2017, 02:17 PM
โพสต์ #962

กลุ่ม:
โพสต์: 0
เข้าร่วม: --
สมาชิกลำดับที่: 0Аудио Транскодер - это конвертор аудио файлов, который позволит легко и качественно конвертировать аудио файлы в 14 популярных аудио форматов. Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс и массу полезных функции, включая встроенный аудиоплеер, режим перетаскивания мышью, набор предустановок качества звука и редактор мета тегов. Программа позволит вам сохранить необходимые мета теги в выходных файлах (ID3v1, ID3v2, Ogg/FLAC, APE). Режим пакетной обработки файлов поможет вам преобразовать большое количество файлов в новый аудио формат. После конвертирования файлов вы сможете загрузить их в свой любимый iPod, iPhone, MP3 плеер или PSP и наслаждаться музыкой в движении.
Как показано на рисунке, вариантов форматов параметров для сохранения много, а через опции можно настроить почти любую характеристику. Для рингтонов самым оптимальным вариантом параметров является битрейт не больше 190 кбит/c для формата mp3. И аналогичный уровень сжатия в других форматах. Это максимальное значение, которое стоит применять только на телефонах и смартфонах со стереодинамиками и при использовании в качестве рингтона инструментальных композиций.
На наш взгляд, главный плюс Capriccio - возможность воспроизводить не только те файлы, которые были загружены в программу через iTunes, но и те, что находятся в медиатеке iдевайса. Да-да, вы сделали правильный вывод: этот плеер, в отличие от первых двух, понимает не только FLAC, WAV, OGG, AIFF, MID, M4A, CAF, но и MP3! Сортировка трэков из медиатеки iдевайса возможна по альбому, исполнителю, жанру. Есть wav в flac онлайн отображение трэков «кучей». А вот с файлами, загруженными прямо в программу, можно крутить по всякому - для этого есть встроенный файловый менеджер. И тут нам все удовольствия: отображение списка воспроизводимых на данный момент трэков, плейлисты iдевайса и Capriccio, режим отображения папок и файлы (здесь мы можем создавать папки, перемещать в них файлы, удалять файлы, добавлять файлы в плейлисты).
Источник lossless - это диски, честно купленные и rip-нутые для прослушивания на компе, или плеере. Второй, но более распространенный источник - сеть, и здесь наиболее популярен flac, затем ape и wavepack. Что удобно/нравится релизеру - то и качаем. Конечно потом можно конвертировать. Но в случае с торрент-трекерами нельзя будет раздавать торрент, и остается два варианта: не раздавать (меньше популярность релиза, нет возможности повысить рейтинг на торрент-трекере), хранить оригинальный релиз специально для раздачи (но тогда какой смысл сжимать музыку если никакой экономии места и даже наоборот?).
Lossless (от англ.)- без потерь, это значит что lossless (без потерь) аудио-форматы, такие как FLAC, APE и WAV, а также другие менее известные, преобразуют CD в цифровой формат без потери качества, то есть вы можете взять диск из вашей коллекции, сохранить incorporation uk его в WAV, перекодировать WAV допустим в FLAC (или в АРЕ), дальше из FLAC (или АРЕ) в WAV и записать на болванку и вы получите абсолютно идентичную вашему CD болванку. Напрашивается вопрос: а почему тогда не использовать просто формат WAV ? Всё очень просто - lossless форматы имеют такое же качество как и WAV, а вот места занимают меньше, в этом то их преимущество. Существует миф что аналог CD это MP3 с битрейтом 320 kbps - но это не так, аналогом CD выступает только lossless образ этого CD, кстати, а у винила вообще аналогов нет. Битрейт аналога винила должен быть равен бесконечности, так как виниловые пластинки пишутся с так называемых мастер-лент. Мастер-лента это аналоговая копия, сведённого в студии произведения.
Это самый простой способ конвертировать файл wav во flac. С помощью опций можно задать степень сжатия (-greatest соответствует наилучшему сжатию). Сжатие займет некоторое время, которое зависит от скорости вашей системы, длины трека и выбранной степени сжатия. В общем рекомендуется выбирать всегда наилучшую степень сжатия, чтобы получить файл наименьшего размера. При воспроизведении происходит распаковка файла в режиме реального времени.
User is offlinePM
Go to the top of the page
+Quote Post
โพสต์ Oct 1 2017, 02:21 PM
โพสต์ #963

กลุ่ม:
โพสต์: 0
เข้าร่วม: --
สมาชิกลำดับที่: 0Можно. Удобный продвинутый вариант - Straightforward CDDA Extractor, бесплатный вариант - foobar2000.
Формат AAC (MPEG-2/4 advanced audio coding)/MP4. Самый молодой из трех популярнейших форматов и, пожалуй, самый перспективный. По сравнению с форматом mp3 в aac увеличена эффективность сжатия. Аналогичные по качеству звучания файлы в формате aac занимают на 30 процентов меньше дисковой памяти, чем в mp3. Для кодирования на низких битрейтах существует возможность создания файлов формата AAC HE (high efficiency) с использованием технологии SBR (спектральное восстановление частот). AAC HE на данный момент более известен как AAC plus. Большой плюс формата в том, что AAC и AAC HE воспроизводятся одними и теми же проигрывателями, не требуя дополнительных разработок со стороны производителей программного обеспечения.
ВАЖНО: За три сэмпла до того, как волна начнёт подниматься вверх (Иллюстрация 05), ставим маркер на каждом из испытуемых треков, перекодированных в wav из lossless и lossy. Всё, что от этого wav в flac онлайн маркера до начала каждого из треков (помечено чёрным) удаляем у всех испытуемых wav-файлов. В результате имеем одинаковое начало у всех конкурсантов - для лучшей синхронизации и точности.
Чтобы найти ответ на этот вопрос, Колеса.ру взяли на тест три автомагнитолы, умеющие воспроизводить музыку формата FLAC, типичное бюджетное авто с дешевой штатной акустикой… и пригласили опытного эксперта по кар-аудио, попросив его поочередно прослушать на каждом устройстве два одинаковых аудиофайла - трек в формате MP3 320 кбит/с и тот же самый трек в формате FLAC.
если мы включаем опцию ReplayGain-scan output files as albums, то, насколько я понял, нормализируем таким образом звучание альбома, т.е. приводим уровень громкости треков альбома к определенному стандарту. Следовательно сознательно изменяем звучание получаемых треков по сравнению с lossless-исходником (хотя я понимаю, что конвертирование в mp3 - уже само по себе существенное изменение первоисточника).
Формат TwinVQ (VQF), в момент его появления, считали способным заменить mp3. VQF характеризовался высокой степенью сжатия, к тому же формат был не коммерческим. Тем не менее, качество аудиосигнала после сжатия в этот формат оставляло желать лучшего. После появления ряда новых конкурентов, разработчики остановили дальнейшую работу над этим форматом.
User is offlinePM
Go to the top of the page
+Quote Post
โพสต์ Oct 1 2017, 02:23 PM
โพสต์ #964

กลุ่ม:
โพสต์: 0
เข้าร่วม: --
สมาชิกลำดับที่: 0Superior Software program by Audio, picture, html and pdf converters, directory print utilities, file rename utilities and far more.
Бесплатный аудиоредактор, с помощью которого вы можете записывать, воспроизводить, импортировать и экспортировать WAV, AIFF, Ogg Vorbis, и MP3 файлы и др. Используя его для редактирования звука, можно вырезать, копировать и вставлять (с неограниченным откатом), смешивать треки или применять на запись различные эффекты. Он имеет также встроенный амплитудный редактор, встроенные эффекты типа Echo, Change Tempo, и Noise Removing, а также поддерживает VST и LADSPA эффекты плагинов.
Открываем программу и обращаем внимание на интерфейс. Присмотримcя к панели редактора и воспроизведения. Панель воспроизведения (слева направо): Громкость, Баланс, Воспроизведение с заданной точки конвертировать wav в flac (положение бегунка), Воспроизведение с начала, GOTO бесконечное повторение, Стоп, Запись. Панель редактора: Новый файл, Открыть, Сохранить, Вырезать, Копировать, Вставить, а также Справка.
Выше мы упоминали про архивирование несжатого звука. Типичными средствами для этого являются архиватор WAVeZip ( ) и WinRAR с функцией мультимедиакомпрессии (несжатые мультимедийные файлы «прессуются» специальными алгоритмами, учитывающими структуру исходных данных). Но засада в том, что файлы, сжатые этими архиваторами, нельзя воспроизводить без предварительной распаковки. Вот «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича», то бишь совместить в одном флако… простите, формате степень компрессии не хуже, чем у WinRAR, отсутствие потерь качества звука и возможность воспроизведения запакованных файлов, то о лучшем и мечтать не нужно.
Чтобы сравнение было наиболее корректным, выбрал следующую методику. Файл в Hi-Res даунсемплируем (понижаем параметры) до формата CDDA (делаем динамические и частотные характеристики звукового файла такими же, как у CDDA). Далее возвращаем параметры до оригинального Hello-Res'а, подгоняем начало каждого из образцов с точностью до сэмпла, переворачиваем фазу на 180 градусов у одного из них и складываем (микшируем друг с другом два получившихся образца) в звуковом редакторе Sound Forge. Методика та же практически. Только вот получение образцов для сравнения немного отличается.
Примечание: Приемы, описанные в данном руководстве, точно работают в Debian и Ubuntu. Вероятнее всего точно так же все будет работать и в других дистрибутивах, за исключением команд, относящихся к использованию пакетного менеджера (например apt-get). Команды, перед которыми стоит sudo, в Debian должны выполняться от имени суперпользователя (наберите su, введите пароль рута, а затем вводите соответствующую программу без sudo).
User is offlinePM
Go to the top of the page
+Quote Post
โพสต์ Oct 1 2017, 02:43 PM
โพสต์ #965

กลุ่ม:
โพสต์: 0
เข้าร่วม: --
สมาชิกลำดับที่: 0True Gapless Conversion - бесшовная конвертация треков альбома как непрерывного потока (живые концерты, оперы и т.д.).
Однако почти совершенный механизм считывания - не все, что предлагает EAC. Программа поддерживает массу внешних компрессоров и кодеров, а это значит, что можно использовать EAC для извлечения и кодирования аудио-CD в MP3 или другие сжатые аудиоформаты. Поскольку можно указать практически любой из распространенных компрессоров, вы можете использовать свой любимый кодер - в отличие от программ вроде AudioCatalyst'а, привязанных лишь к одному.
На наш взгляд, главный плюс Capriccio - возможность воспроизводить не только те файлы, которые были загружены в программу через iTunes, но и те, что находятся в медиатеке iдевайса. Да-да, вы сделали правильный вывод: этот плеер, в отличие от первых двух, понимает не только FLAC, WAV, OGG, AIFF, MID, M4A, CAF, но и MP3! Сортировка трэков из медиатеки iдевайса возможна по альбому, исполнителю, жанру. Есть конвертер wav в flac отображение трэков «кучей». А вот с файлами, загруженными прямо в программу, можно крутить по всякому - для этого есть встроенный файловый менеджер. И тут нам все удовольствия: отображение списка воспроизводимых на данный момент трэков, плейлисты iдевайса и Capriccio, режим отображения папок и файлы (здесь мы можем создавать папки, перемещать в них файлы, удалять файлы, добавлять файлы в плейлисты).
Windows Media Audio. Компанией Microsoft была разработана собственная технология кодирования звука, быстро получившая распространение. Формат соответствующих файлов получил название WMA (изначально он был назван ASF). Быстрому внедрению формата должна способствовать маркетинговая политика компании Microsoft, которая включила поддержку нового формата в свой проигрыватель (Media Participant), который можно свободно получить с сайта компании. Также в свободном доступе кодировщик файлов WMA.
Давайте попробуем разобраться, как сделать рингтон самостоятельно. У нас есть какая-нибудь любимая песня или часть из нее, и мы хотим поставить ее на звонок. Большинство аппаратов поддерживает мелодии формата mp3 или aac. Чтобы вырезать нужный кусок из композиции нам понадобится программа-редактор музыкальных файлов. Таких программ очень много - профессиональных, полупрофессиональных и любительских. Они отличаются в большинстве своем разным набором функций. Процесс же резки аудиофайлов в них идентичен. В большинстве своем такие программы являются платными. Давайте попробуем найти для себя альтернативный вариант. В комплекте к cd и dvd приводам идет диск с пакетом программ от Nero, в котором есть приложение Wave Editor. На примере именно этой программы рассмотрим способ создания простого рингтона для нашего телефона.
Форматы сжатия без потерь полностью сохраняют качество исходного звука, однако получаемые при этом файлы имеют большой размер. Примерами таких форматов являются FLAC и WAV. С другой стороны, форматы сжатия с потерями, такие как Ogg Vorbis и MP3, позволяют получить значительно меньший размер файлов, однако часть аудиоданных при этом безвозвратно теряется. Однако при битрейте 128 кб/с и выше разница между форматами на слух практически не ощутима. Форматы сжатия с потерями как правило используются, чтобы разместить большие коллекции музыки на портативных устройствах, а форматы сжатия без потерь - если важно сохранить оригинальное качество звука.
User is offlinePM
Go to the top of the page
+Quote Post
โพสต์ Oct 1 2017, 02:46 PM
โพสต์ #966

กลุ่ม:
โพสต์: 0
เข้าร่วม: --
สมาชิกลำดับที่: 0Сегодня расскажу о программе для конвертирование аудио файлов в Linux Ubuntu. Речь пойдёт не о каком-то большом и навороченном приложении, а о маленькой и простенькой утилитке. Называется эта программа Sound Converter. Sound Converter может конвертировать WAV, FLAC, MP3, и Ogg файлы.
Название данного кодека - аббревиатура от «Free Lossless Audio Codec». Все просто и понятно: кроссплатформенный кодек абсолютно свободен и позволяет сжимать звук без какой-либо потери качества оригинала. FLAC обладает всеми достоинствами Wavepack, за исключением «гибридного» режима, но этот изъян с лихвой компенсируется отличной реализацией софтверной и «железной» поддержки - звуковые файлы, сжатые данным кодеком, можно прослушивать на портативных плеерах (например, Cowon iAUDIO F2, Ritmix RF-9200 и BBK Q35N) и в автомобиле (магнитола URAL CDD).
Существующие сегодня алгоритмы кодирования без потерь (например, Monkey s Audio) позволяют значительно сократить занимаемый данными объем, но при этом обеспечивают стопроцентное восстановление информации из материала, полученного после сжатия. Подобные кодеры действуют как специализированные архиваторы, wav в flac предназначенные для сжатия именно аудиопотока. Ниже мы познакомимся с наиболее распространенными алгоритмами кодирования (которые зачастую именуются форматами кодирования), которых в настоящее время существует огромное множество, - только не нужно путать такие форматы с файловыми.
Юрий, Вы написали как оно должно быть. Я тоже себе представляю, что оно ДОЛЖНО быть именно без потери. А вот как оно на самом деле, кто его знает. К примеру, очень давно, когда о Hi-Fi мог только мечтать, кодировал wav в mp3. Так вот с одинаковым битрейдом качество воспроизведения было разным (и очень сильно) в зависимости от кодировщика. Самый каственный тогда был кодек Lame.
Назло огромному размеру данных несжатого WAV, этот формат иногда используется для радиовещания, особенно для адаптированных безкассетных систем. Радио BBC (BBC Radio) в Соединенном Королевстве использует 44.1 кГц, 16 бит, стерео аудио данные как стандарт в их системе VCS. Система ABC D-Cart”, которая разработана Австралийским радиовещателем, использует 48 кГц, sixteen бит, стерео аудио данные, что идентично цифровым аудио кассетам (DAT).
Это самый простой способ конвертировать файл wav во flac. С помощью опций можно задать степень сжатия (-greatest соответствует наилучшему сжатию). Сжатие займет некоторое время, которое зависит от скорости вашей системы, длины трека и выбранной степени сжатия. В общем рекомендуется выбирать всегда наилучшую степень сжатия, чтобы получить файл наименьшего размера. При воспроизведении происходит распаковка файла в режиме реального времени.
User is offlinePM
Go to the top of the page
+Quote Post
โพสต์ Oct 5 2017, 08:50 PM
โพสต์ #967

กลุ่ม:
โพสต์: 0
เข้าร่วม: --
สมาชิกลำดับที่: 0Cda to mp3 free software company website: how do I convert cda to mp3 free side main free convert cda to mp3 tend MP3 (MPEG-1, Layer 3) . MP3s are small, high quality audio files that can be played on MP3 players or software. An MP3 can be easily created using a home computer, a ripper program that copies a song from a CD to your computer, and an encoder that converts your music to MP3 format.
User is offlinePM
Go to the top of the page
+Quote Post

49 หน้า V « < 47 48 49
Reply to this topicStart new topic
มี 2 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (ผู้มาเยือน 2 คน และ 0 อุ๊บอิ๊บ)
สมาชิก 0 คน คือ

 www.aro4u.com Copyright by Nanconnection & Website Design by Sp33dZ เวลาขณะนี้: 19th October 2017 - 12:17 AM