ระบบโอเวอร์โฟลวสำหรับตู้ปลาคืออะไร?

ระบบ Overflow (O4) คือระบบการเติมน้ำในตู้ปลา มีเป้าหมายในการช่วยเปลี่ยนน้ำปลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เลี้ยงสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ง่ายขึ้น

ซึ่งการเปลี่ยนถ่ายน้ำตู้ปลาแบบดั้งเดิม โดยปกติแล้วจะใช้วิธีถ่ายน้ำตู้ปลาออกจากตู้ก่อน แล้วค่อยเติมเข้าไปใหม่ ซึ่งจะใช้เวลามากยิ่งถ้าเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่จะยิ่งใช้เวลานานจนควบคุมไม่ได้ หลายครั้งจึงมีโอกาสที่เจ้าของจะเลื่อนเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำออกไป นานเข้าก็เป็นผลทำให้ปลาป่วย ปลาไม่สบายได้ อีกส่วนที่สำคัญคือ การเปลี่ยนน้ำระบบดั้งเดิมมีโอกาสลืมปิด หรือเลยระยะเฝ้ารอทำให้น้ำท่วมบ้านได้

ส่วนระบบ Overflow คือการติดตั้งชุดท่อน้ำ 2 ส่วนๆ แรกคือ “#ท่อน้ำดี” มีหน้าที่ในการเติมน้ำดีหรือน้ำใหม่เข้าตู้ปลา และส่วนที่สองคือ “#ท่อน้ำทิ้ง” มีหน้าที่ระบายน้ำเสียออก ทั้ง 2 ส่วนนี้จะต้องทำงานสัมพันธ์กันเพราะเป็นระบบการเติมน้ำผ่านจุดตัดน้ำล้นของตู้ปลา => ง่ายๆ คือ “เติมน้ำใหม่เข้า น้ำเก่าก็ล้นออก” ควบคุมการปิดเปิดน้ำผ่านบอลวาล์ว ทำให้ลดการใช้งานยางได้มากขึ้น

ระบบโอเวอร์โฟลวฟูลเซอร์วิส (O4FS) ? คืออะไร

ระบบ Overflow มาตรฐานจะมีเพียงท่อน้ำดี และท่อน้ำทิ้ง ส่วนระบบ Overflow Full Services คือการ “เติมชุดเซอร์วิสวาล์วสำหรับตู้ปลาให้ครบถ้วนทุกส่วนเพื่อให้สามารถ ลดน้ำ เติมน้ำได้ครับ” กล่าวคือนอกจากจะมีท่อน้ำดี น้ำทิ้ง แล้วจะมี


► #วาล์วลดน้ำในตู้ปลา
► #วาล์วล้างกรองสำหรับตู้กรองข้าง_ตู้กรองล่าง
► #ช่องบายพาสสำหรับกันน้ำท่วมช่องใยแก้ว


ทำให้สามารถลดน้ำในตู้ปลาได้ + ลดน้ำในช่องกรองได้ + ลดปัญหาน้ำท่วมช่องใยแก้วในระบบ Overflow มาตรฐานที่หลายท่านบางทีสบายจนลืมเปลี่ยนใยแก้วไปเลย => สำคัญที่สุด เมื่อมีระบบ O4FS แล้วจะสามารถเปลี่ยนน้ำ + ถ่ายน้ำ + เติมน้ำ + ลดน้ำ ได้ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากทุกวาล์วควบคุมน้ำเข้าออกเป็นอิสระต่อไป => ในระหว่างลดน้ำในตู้ปลา ก็เติมน้ำไปพร้อมกันได้ ไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกเหมือนตอนที่ใช้สายยางแบบดั้งเดิม

ลูกเล่นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบ Overflow Full Services

รายละเอียดปลีกย่อยมีดังนี้ที่จะทำให้ส่วนของงานระบบตู้ปลาสมบูรณ์แบบมากขึ้น


► #การติดตั้งเครื่องกรองคลอรีน : เพื่อทำให้น้ำดีสำหรับเติมเข้าตู้ปลาปลอดภัยมากขึ้น
► #การติดตั้งไทม์เมอร์ : ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปควบคุมเวลาในการเติมน้ำตู้ปลาเอง เราติดตั้ง Timer ให้ตั้งเวลาเติมน้ำตามความเหมาะสมของชนิดปลานั้นๆ ได้ครับ เช่นเปลี่ยนทุกวันๆ ละ 3 นาที เช้า/เย็น ตัวอย่างประมาณนี้ครับ
► #การติดตั้งปั๊มลมระบบสำรองไฟ : ปลอดภัยเรื่องน้ำแล้ว ให้ปลอดภัยด้วยระบบอากาศด้วย เมื่อไฟดับจะยังมีอากาศจ่ายต่ออีกยาวนาน 8-12 ชั่วโมง
► #การติดตั้งระบบลูกลอย : ช่วยรักษาระดับน้ำในตู้กรองล่าง เพื่อไม่ให้หลอด UV และปั๊มน้ำ เสียหายก่อนวัยอันควรครับ
ยังมีลูกเล่นอีกมากมายตามแต่ผู้ให้บริการของแต่ละท่านครับ

ผลงานที่เกี่ยวข้อง